Aktuality


Kategorie:

Přidáno: 19. Únor 2018

Výroční valná hromada 2017

V loňském roce se opět hasičská valná hromada konala v pátek 15. 12. 2017 od 19 hodin za účasti 35 členů.

Hosté: Mgr. Josef Horák (starosta K. Újezdu - delegát okrsku), Mgr. Milan Pospíšil st. (místostarosta N.P.), Lucie Sedláčková (vedoucí mládeže SDH Železnice), Pavel Dohnal (SDH Levínská Olešnice) a Lenka Brádlová (SDH N. Paka), Jaroslav Hloušek (SDH Žatecko Podbořansko).

Zpráva starosty se týkala hlavně příprav na okrskovou soutěž, kterou Valdov pořádal při příležitosti 115 let od založení sboru. Humornou formou starosta shrnul a poděkoval za strávení volného času při organizaci a následné stavbě i bourání hasičského zázemí pro soutěž. Starosta v loni smutnil, že nepřijímáme nové členy, tak pro rok 2017 proběhl úspěšný nábor sedmi nových členů.

Velitel navázal na starostu a zaměřil se na naší okrskovou soutěž. Další pozornost byla věnována vybavení sboru a jejich nedostatkům. Termín pro Štikovskou okrskovou soutěž je určen na 19. 5 . 2018. Zpráva hospodáře o aktuálním finančním stavu a revizní komise o bezproblémovém fungování organizace. Ocenění a vyznamenání členů:

  • Miroslav Roubal starší a Petr Zlatník - 20 let ve sboru
  • Milan Hoška a Ladislav Hoška mladší - 30 let ve sboru

Závěrečné body valné hromady byl plán činnosti na rok 2018, diskuze hostů a členů sboru, usnesení, jeho schválení, závěr a volná zábava.

Komentáře (0)