Aktuality


Kategorie:

Přidáno: 30. Prosinec 2021

PF 2022

Komentáře (0)

Přidáno: 30. Prosinec 2021

Sestry a bratři sboru Valdovského

podobně, jako v minulém roce, tak i v letošním, nepovedlo se našemu sboru uspořádat Výroční valnou hromadu. I přes mírnější vládní opatření, nejsme schopni zajistit veškeré podmínky pro minimalizaci šíření nákazy Covid-19. Z tohoto důvodu musíme letošní „výročku“ opětovně odložit.

Pro letošní rok byly hlavní body neuskutečněné schůze:

  • uctění památky zesnulým ze sboru
  • činnost sboru
  • volba revizní komise
  • ocenění členů a schválení nových členů
  • okrsková soutěž
  • plán práce

Smutným, ale zároveň čestným bodem je nejen na papíře i bod, kdy uctíme památku, v letošním roce zemřelému členovi Pavlovi „Pavlikovi“ Knapovi. Děkujeme, že uctíte jeho památku doma v soukromí.

Z kulturně společenských akcí jsme mohli začít až letní zábavou a první adventní neděli jsme rozsvítili vánoční stromek u hasičárny. Pro děti jsme uspořádali dětský den a podzimní pouštění draků.

Revizní komise, jako nezávislý orgán, čeká na zvolení od loňského roku. Tímto jste, naši členové zváni, podat přihlášku.

Ocenění členů je samostatná kapitola, kterou píšeme každý rok. Za rok minulý i ten současný se nám nahromadilo spousty ocenění a výročí, které budeme muset předat příště. Ve stejném duchu proběhne i přijmutí, zatím dvou nových členek.

Příští rok je pro každého člena výroční! Případné závody jsou daleko, ale udělejte si na nás čas a pomožte někdy v druhé půlce května s naším výročím. Je to už 120 let.

Rádi se s Vámi potkáme při pálení čarodějnic, letní zábavě i rozsvícení adventního stromu. Děti se snad mohou těšit na stopovanou, dětský den i drakiádu. V obci zajistíme údržbu hřiště, sběr odpadu kolem silnic a okolí. Na hasičském domě dokončíme omítku u okna na půdě a osvětlení půdy, podřezání druhé části budovy a každoroční údržba budovy a okolí.

Co bylo pro náš sbor v letošním roce zásadní? Byla to rekonstrukce hasičárny. Nemožnost se scházet a následné vymrznutí budovy. Pár centimetrů vody v lednu proměnilo klubovnu v bazén. Velice zkráceně se slovy „vezmeme to od podlahy“ se rekonstrukce zvrhla v celkovou, zahrnující podlahu, stěny i strop a elektroinstalaci. Je to jen malý výčet toho, co se všechno opravilo.

I přes to, že nebyla už dva roky velká příležitost se sejít a vyzkoušet hasičskou techniku nebo zhodnotit činnost na členské schůzi si moc vážím toho, že Vám hasičská problematika není lhostejná a že se zajímáte o dění ve sboru. Věřím, že spoustě Vám hasičina aspoň trochu chybí a těšíte se na zlepšení situace.

Příjemné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2022 Vám všem přejí hasiči z Valdova.

Za SDH Valdov, starosta - Vladimír Sedláček

Komentáře (0)

Přidáno: 13. Prosinec 2021

Výroční valná hromada

Z důvodu nemožného dodržení protiepidemických opatření se výroční valná hromada SDH Valdov ruší.

Komentáře (0)

Přidáno: 13. Listopad 2021

Výroční valná hromada

Komentáře (0)

Přidáno: 12. Listopad 2021

Rozsvícení vánočního stromku

Komentáře (0)

Přidáno: 11. Říjen 2021

Drakiáda

Komentáře (0)

Přidáno: 7. Září 2021

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Komentáře (0)

Přidáno: 20. Srpen 2021

Dětský den

Komentáře (0)

Přidáno: 20. Červen 2021

Tradiční letní zábava

Komentáře (0)