Komentáře - Aktualita


Přidáno: 7. Duben 2015

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo

Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.

  1. Vypalování - plošné vypalování travního porostu nebo strniště
  2. Spalování - zapálení např.: shrabané trávy nebo roští na hromadě

Podle zákona č. 133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby - to znamená nikdo - VYPALOVAT POROST

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření, proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchranému sboru kraje.

Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchranému sboru kraje.

Hasičský záchranný sbor kraje při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.

Pálení klestí apod. hlaste:

HZS Královehradeckého kraje - tel. 950 530 100 nebo http://paleni.hzshk.cz

Nezapomeňte, pálení čarodějnic je také pálení!


Nejste přihlášen. Pokud chcete přispívat ze svého účtu, tak se prosím přihlašte. Pokud nemáte vytvořen účet, můžete se zaregistrovat.


  

  

  

  
  


V diskuzi se nenalézá žádný příspěvek.