Komentáře - Aktualita


Přidáno: 4. Leden 2016

Shrnutí výroční valné hromady 2015

Valná hromada se konala dne 19. 12. 2015 v sobotu v hasičské zbrojnici ve Valdově od 19 hodin.

Přítomno bylo 38 členů z celkového počtu 57 členů. Dále nás navštívili hosté: Mgr. Josef Horák (starosta SDH K. Újezdu - delegovaný zástupce okrsku), Mgr. Milan Pospíšil (místostarosta N.P.), Mir. Exner (místostarosta okres. sdruž), Karel Skolek (velitel okrsku), Stanislav Hylmar (velitel SDH Vrchovina), Aleš Labík (člen výboru SDH Vrchovina), Lucie Breuerová (vedoucí mládeže SDH Železnice), Kateřina Vilušínská a Jaroslav Stuchlík.

Ve zprávě o činnosti sboru za rok 2015 od starosty Vladimíra Sedláčka, bylo poděkování za důvěru staronového výboru, který byl v roce 2014 volen. Z výčtu aktivit byly zmíněny následující, posezení při pálení čarodějnic, letní zábava, rozsvěcení vánoč. stromku, dvoudenní cestopisná přednáška o Vietnamu. Poděkování za odvedenou práci, byla to finanční vzpruha sboru a akce mají za následek i konec staromládenectví ve Valdově. Další prezentací sboru byla akce Českého rozhlasu Dobráci roku, což byla výborná mediální prezentace sboru se zhruba pětiminutovým medailonkem přímo ve vysílání rádia a v následném hlasování jsme obdrželi spoustu SMS od lidí z blízkého i dalekého okolí. Zúčastnili jsme se také zadrhování na svatbě Veroniky Roubalové a Petra Čermáka, při hašení papírového domečku ukázali, že jsou dobrý tým. Výbor se sešel oficiálně třikrát, ale členové se setkávají téměř neustále. Pořezalo se dřevo na topení, skáceli jedle nad zbrojnicí, svoz žel. šrotu, dodělán barový pult ve zbrojnici, pomoc při renovaci hřiště a další činnosti, za odvedenou práci velký dík. Před samotným zahájením zprávy jsme uctili památky zesnulých členů pana Petra Vendera a pana Stanislava Knapa minutou ticha.

Zpráva velitele o činnosti sboru za rok 2015 od Milana Vanderky: Shrnutí úspěšné okrskové soutěže v Radkyni. Poděkování za umístění a účast valdovských i novopackých hasiček (Kateřina Vilušínská, Radka Vršťálová a Lenka Fejfarová) na okresní soutěži v Jičíně. Výsledek žen byl historický úspěch v novodobé historii našeho okrsku. Zmíněn výčet akcí s historickou stříkačkou. Byla také podána žádost na Město N.P. o technickou výbavu pro sport i zásah. Z důvodu extrémně suchému počasí jsme se neúčastnili žádných ostatních soutěží, ctili jsme zákaz čerpání povrchových vod. Letos byly dva požáry. První byl požár pšenice ozimé na poli u Přibyslavi a druhý bylo hašení dřevníku u domu č. 36 nad návsí. U prvního požáru bylo prováděno hašení téměř v pořádku, ale chybělo vybavení některých našich členů, kteří postrádali ochranné oděvy, boty a helmy. Za to byla velká kritika velitele.

Dále pokračovali zprávy hospodáře a revizní komise, které letos končilo funkční období a bylo znovu zvoleno ve stejném složení - Stanislav Šír, Milan Peterka a Markéta Hošková. Proběhlo přijetí nového člena Martina Buchtíka.

Ocenění a vyznamenání členů:

  • Ladislav Beneš – medaile Svatého Floriana
  • Radomír Sedláček st. – medaile za zásluhy, 40 let ve sboru
  • Milan Vanderka ml.  – medaile za příkladnou práci, 10 let ve sboru
  • Jan svoboda – medaile za příkladnou práci
  • Miroslav Šefc  – medaile za příkladnou práci
  • Zdeněk Fejfar – 10 let ve sboru
  • Radomír Sedláček ml. – 10 let ve sboru
  • Vladimír Sedláček – 10 let ve sboru

Posledními body valné hromady byl plán činnosti na rok 2016, diskuze hostů a členů sboru, usnesení, jeho schválení a závěr.


Nejste přihlášen. Pokud chcete přispívat ze svého účtu, tak se prosím přihlašte. Pokud nemáte vytvořen účet, můžete se zaregistrovat.


  

  

  

  
  


V diskuzi se nenalézá žádný příspěvek.