Download
Videa SHD Valdov

Video z Radkyně 2005.
Trochu nepovedený útok, ale na bednu to stačilo :-) Vrchovina 2006
Sestříhaný videoklip našeho týmu ze soutěže doma (cca 35MB) Valdov 2007

Termíny soutěží okresu Jičín

Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012

Informace k požárnímu sportu

Propozice na okrskovou soutěž 2013
Aktuální pravidla požárního sportu s červeně označenými změnami
Výtažek z pravidel požárního sportu
Návod na obsluhu stroje PS-12
Metodický pokyn na přetlakový ventil
Sací koš

Výsledky z okresní soutěže v Jičíně 2011 - Ženy, Muži

Výsledková tabulka s pořadím týmů žen
Výsledková tabulka s pořadím týmů mužů
Výsledková tabulka běhů jednotlivců žen
Výsledková tabulka běhů jednotlivců mužů

Výsledky z okresní soutěže v Jičíně 2010 - Ženy

Výsledková tabulka s pořadím týmů
Výsledková tabulka požárních útoků
Výsledková tabulka štafet
Výsledková tabulka běhů jednotlivců - dle družstev
Výsledková tabulka běhů jednotlivců - celkově

Výsledky z okresní soutěže v Jičíně 2008 - Muži

Výsledková tabulka s pořadím týmů
Výsledková tabulka s pořadím štafet na 100 metrů (jednotlivci)

Ostatní

Kontakty na sbory Novopackého okrsku
Výroční valná hromada Nové Paky a zemědělství na valdovsku (Achát - únor)
Valdovští hasiči v tisku (Achát - květen) na straně 7.
Výtisk říjnového Achátu (Achát - říjen)
Svěcení sochy (Achát - listopad)
Činnost novopackých hasičů (Achát - únor)
Obchvat Nové Paky (obchvat)
Vizualizace obchvatu Nové Paky (95 MB) - zdroj www.munovapaka.cz