SDH Aktuality

Tradiční letní zábava

se koná 29.6.2024 od 19 hodin Šipka

Okresní kolo PS

Souhrn informací o okresním kole požárního sportu v Nové Pace. Šipka

Hra Plamen - Vrchovina

Dětská celovíkendová soutěž Plamen, pořádáná ve Vrchovině. Šipka

Souhrn okrskové soutěže

Úspěšná družstva Valdova. Šipka


Mapa SDH Valdov
Aktualizace: 13. Červen 2024

Úvodem trocha historie o SDH Valdov

Na přelomu 19. a 20. století se v Čechách zakládaly sbory dobrovolných hasičů. Také i hospodáři, chalupníci a domkaři ve Valdově u Nové Paky se koncem roku 1902 dohodli o založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v obci v počtu 28 členů.

Během roku 1903 po získání ruční stříkačky zajišťovali oblečení pro členy, nákup hadic, žebříků, trhacích háků a dalšího hasičského nářadí. Vše se nakupovalo postupně ze sbírek mezi občany, výtěžků z plesů a dalších zábav. Činnost se rozvíjela konáním pravidelných cvičení a účastí při požárech ve Valdově i v sousedních obcích. Jezdilo se na župní hasičské sjezdy na vozech tažených párem koní. Pravidelnou činnost narušovala 1.světová válka. Po válce, po vzniku samostatné Československé republiky se činnost sboru dobrovolných hasičů postupně obnovila. V roce 1930 se konal ve Valdově župní sjezd za velké účasti hasičů z bratrských sborů z celé novopacké župy, bylo jich zde 876. Čistý výtěžek z této celoobecní slavnosti činil 5547 Kč. Tento příjem byl podmětem k tomu, že se v roce 1931 zakoupila motorová stříkačka u firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě za částku 33 400 Kč a byly přikoupeny tři savice za 2422 Kč. Peníze byly uhrazeny částečně z pokladny sboru, dobrovolných sbírek mezi občany, příspěvkem obecního zastupitelstva částkou 5000 Kč, příspěvkem České hasičské jednoty a výpůjčkou 8000 Kč u místní kampeličky. Členové SDH se s novou stříkačkou postupně seznamovali a v roce 1932 uskutečnili v obci její slavnostní předání do trvalého užívání. Tato slavnost přinesla zisk a 1000 Kč bylo dáno na splátku dluhu. V tomto roce čítal sbor dobrovolných hasičů 40 členů činných, 23 přispívajících a 13 děvčat v ženském sboru.

V dalších letech vykazoval sbor dobrovolných hasičů stále dobrou činnost, a to až do roku 1940, kdy příkazem protektorátních úřadů byla činnost hasičstva zrušena. Sbor dobrovolných hasičů mohl svoji pravidelnou činnost obnovit až v říjnu 1945.

V roce 1952 nedošlo k oslavám 50 let trvání sboru, neboť v tomto roce se začala stavět nová hasičská zbrojnice.

V roce 1997 byla ve Valdově zrušena místní obecní knihovna, nacházející se v budově hasičské zbrojnice. Proto v následujícím roce 1998 byla tato místnost ve zbrojnici za finančního příspěvku Městského úřadu v Nové Pace upravena na schůzovou a společenskou klubovnu místního sboru dobrovolných hasičů, aby se měli členové SDH kde scházet.

Roky 2002 a 2007 hasičům připomněli sto a stopět let od založení místního sboru. K těmto výročím byly uspořádány okrskové soutěže.

V roce 2008 jsme dosáhli významného úspěchu, kdy naše týmy obsadily první a třetí místo v okrskové soutěži. Družstvo z prvního místa postoupilo do okresní soutěže, kde jsme dosáhli osmého místa z celkového počtu patnácti družstev.

V dnešní době má sbor dva týmy mužů a jeden tým žen, které se pravidelně zúčastňují nejen okrskových soutěží.